Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ
วีดีทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเ... (24 พ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่องบประมาณรายจ่าย ประจำปี... (17 พ.ย. 2562)  
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สม... (08 พ.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน... (08 พ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยควา... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2... (29 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน... (25 ต.ค. 2562)
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องขอยกเลิกใบอนุญาตห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากคณะ... (22 ต.ค. 2562)
แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฮ.ศ.๑๔๔๑) (22 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (22 ต.ค. 2562)
ประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราขการทหาร (11 ต.ค. 2562)
โครงการบริการรถสุขาเคลื่อนที่ (10 ต.ค. 2562)
โครงการบริการรถดูดโคลนเลน (10 ต.ค. 2562)
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สป่วยเอดส์ประจำ... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ. 256... (12 ก.ย. 2562)
ประกาศปรับปรุงผิวถนนหมู่บ้านแสงตะวัน (30 ส.ค. 2562)
ประกาศก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยซัลออยล์... (30 ส.ค. 2562)
ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณชลประคอง ม.2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธ... (30 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ (05 ธ.ค. 2562)  

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่ง... (05 ธ.ค. 2562)  

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ร่ว... (04 ธ.ค. 2562)  

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรัก... (07 พ.ย. 2562)

นายกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์... (29 ต.ค. 2562)

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังค... (23 ต.ค. 2562)

พิธีวางพวงมาลา และถวายบัง... (23 ต.ค. 2562)

รองนายกเทศบาลเมืองสนั่นร... (22 ต.ค. 2562)

โครงการออกเยี่ยมบ้านและฟื... (08 ต.ค. 2562)

การก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ... (20 ก.ย. 2562)

รับสมัครจิตอาสา พระราชทาน... (06 ก.ย. 2562)

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสน... (14 ส.ค. 2562)

พิธีถวายเครืองราชสักการะแ... (14 ส.ค. 2562)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล... (14 ส.ค. 2562)

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประ... (09 ส.ค. 2562)

โครงการรักษาศีล ๕ (08 ส.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟ... (08 ส.ค. 2562)

โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟ... (08 ส.ค. 2562)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต้อน... (10 ก.ค. 2562)

จิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประ... (26 เม.ย. 2562)
Responsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยชล... (08 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมวาง... (06 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด... (06 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณทางเข้าลำลูกกา (ห... (06 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยซัลออยล์ หมู่ท... (06 พ.ย. 2562)
ประกาศประกวดและแบบแจ้งผลการจัดซื้อซัลออย (05 พ.ย. 2562)
ประกาศประกวดและแบบแจ้งผลการจัดซื้อซอยสุดมนัส (05 พ.ย. 2562)
ประกาศประกวดและแบบแจ้งผลการจัดซื้อซอยเฟอร์นิเจอร์ (05 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยสุ... (16 ต.ค. 2562)
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยเ... (16 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยภัทรสิน หมู่2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ ... (27 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยภัทรสิน หมู่ที่2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภ... (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมื... (16 ก.ย. 2562)
วางท่อระบายน้ำพร้อมพ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยบุญวงศ์ หมู่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญ... (16 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้... (16 ก.ย. 2562)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยบุญวงศ์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ... (04 ก.ย. 2562)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยตรงข้ามร้านทิวไผ่ หม... (04 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยสุดมนัส หมู่ที่2 ตำบลบึงสนั่น อำเ... (03 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยวาดเขีย... (03 ก.ย. 2562)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่4 ตำบลบึงสนั่... (03 ก.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th