Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ย. 2562
ถึง
08 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยชลประคอง ม.2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ย. 2562
ถึง
06 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยซัลออยล์ หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ย. 2562
ถึง
06 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อขยายเขตประปา บริเวณทางเข้าลำลูกกา (หาญสวัสดิ์แลนด์ ถนนหมายเลข ปท.3019) หมู่ที่1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ย. 2562
ถึง
06 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ย. 2562
ถึง
06 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอยวาดเขียน หมู่3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
05 พ.ย. 2562
ถึง
05 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศประกวดและแบบแจ้งผลการจัดซื้อซอยเฟอร์นิเจอร์
05 พ.ย. 2562
ถึง
05 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศประกวดและแบบแจ้งผลการจัดซื้อซอยสุดมนัส
05 พ.ย. 2562
ถึง
05 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศประกวดและแบบแจ้งผลการจัดซื้อซัลออย
16 ต.ค. 2562
ถึง
16 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4200 ตามรางเมตร
16 ต.ค. 2562
ถึง
16 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยสุดมนัส หมู่2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3500 ตามรางเมตร

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th