Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ก.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการ เมืองสวย น้ำใส ปทุมธานีปลอดผักตบชวาวัชพืช และสิ่งปฏิกูล

31 ก.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

28 ก.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

28 ก.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ มอบหมายนายพรมมา ดวนใหญ่รองนายกเทศมนตรี นำข้าราชการร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

03 ก.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์้ำเนินการจัดโครงการวันเข้าพรรษาและได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563

25 มิ.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ (นายกอ่าง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยและ ผู้สูงอายุ ในคลอง 14 พัฒนาฝั่งใต้

08 มิ.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายกอ่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม 2

02 มิ.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563

29 พ.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

19 พ.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th