Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ก.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหาร

26 เม.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ จิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 9-14 ณ ลานเอกประสงค์หน้าวัดสระบัว (คลอง 11) ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

17 เม.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ วันโครงการวันผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

18 มี.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ตั้งชื่อการจัดงาน รศ 121 สู่ปัจจุบัน 117 ปี เมืองธัญบุรี

28 ก.พ. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เข้าร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านเดอะเลกาซี่

28 ก.พ. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อพช.) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนเขตพื้นที่ชุมชนคลองตัน

31 ม.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกและตรวจเยี่ยมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

28 ม.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

18 ม.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่อัพเดทเป็นวันที่ 11 มกราคม 2562

18 ม.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการวันครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้ลงวันที่อัพเดทเป็นวันที่ 16 มกราคม 2562

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th