Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 พ.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ

29 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มอบเครื่องช่วยพยุงเดินชนิด 4 ขา ให้กับผู้ป่วยในเขตเทศบาล

23 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรี (หลังเดิม) จังหวัดปทุมธานี

23 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าวัดสระบัว

22 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ รองนายกเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ชุมชนดังเดิมหมู่ ๑

08 ต.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการออกเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

20 ก.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 10 ระหว่างหมู่ที่1 กับหมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น

06 ก.ย. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ รับสมัครจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร ระหว่าง วันที่ 1-10 กันยายน 2562

14 ส.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

14 ส.ค. 2562
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ พิธีถวายเครืองราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th