Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน civid-19

22 เม.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เพจเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

23 ก.พ. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ May Series 2021

23 ก.พ. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ อัตราภาษีป้าย (บาท500 ตร.ซม)

02 ก.พ. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

17 เม.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน 160 ราย

01 เม.ย. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือให้กับประชาชน ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือ

25 มี.ค. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

20 ก.พ. 2563
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เปิดรับสมัครเด็กเพื่อทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สังกัด ทม.สนั่นรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th