Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
คู่มือประชาชน
กองสำนักปลัด
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการ
กองสาธารณะสุข
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี พนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง/ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติ

"บึ้มเรือน้ำมัน" ส่อช็อกตลาดพลังงาน
การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำซึ่งประกอบด้วยเรือของญี่ปุ่นและนอร์เวย์ ในอ่าวโอมานใกล้ก
การบินไทยเปิดเส้นทางบินใหม่ "กรุงเท
การบินไทยเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เชนได คาดเพิ่มนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวเซนได 2-3 เท
ศาลปกครองยกคำร้อง โรงพยาบาลเอกชน ค้
ศาลปกครองสูงสุดตัดสินยกแรก ออกคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศ กกร.หลังพิจารณาแล้ว
สภาอุตสาหกรรมฯ หวัง ครม.ใหม่ฟังเอกช
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยการประเมินการทำงานของรัฐบาลจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากน้
แรงงานไทยในอิสราเอล ปลื้ม ทำงานเกษต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ไปทำงานเกษตรทางตอนเหนือและตอน
การบินไทย....เปิดเส้นทางบินตรงสู่เม
การบินไทย เปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ สู่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน
คลังแจงเงินทุนสำรองจ่าย 5 หมื่นล้าน
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ลวรณ แสงสนิท ได้ชี้แจง
อาคมตรวจการใช้งานสะพานคนเดินข้ามหน้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ตรวจการใช้งานสะพานคนเดินข้าม (ชั่วครา
กฟผ. เปิดประมูลโครงการโซลาร์เซลล์ลอ
กฟผ. ออกประกาศงานประกวดราคาโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เขื่อ
พลังงาน เตรียมพร้อมรับมือราคาน้ำมับ
กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์ราคาน้ำมับดิบในตลาดโลกผันผวน หลังเหตุการณ์เ

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th