ข่าว/ประกาศ heading icon

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

บริการสาธารณะ heading icon

ปฏิทินกิจกรรม heading icon

แอปพลิเคชัน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

Available on your favorite store.
Start your premium experience now

Get the App

แผนที่และพิกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ยินดีต้อนรับ " เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน "

WELLCOME

EN " เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน "