ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญชวนทุกชุมชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม พ.ศ.2566

ขอเชิญชวนทุกชุมชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม พ.ศ.2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือโทร 0 2546 2191 ต่อ 400

ร้องเรียน / ร้องทุกข์