ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั่วไป

ปภ.ปทุมธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์ “เฝ้าระวัง”

ปภ.ปทุมธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์ “เฝ้าระวัง”
วันที่ 14 ก.ย.65 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี แจ้งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำไหลผ่าน อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง โดยมีพื้นที่ๆได้รับผลกระทบ จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ น้ำท่วทระดับสูง 1.8-1.9 ม.รทก. รวมทั้งสิ้น 4 อำเภอ 14 อปท. โดยแบ่งเป็น เทศบาลนคร 1แห่ง ; เทศบาลเมือง 5แห่ง ; เทศบาลตำบล 3 แห่ง และ อบต. 5 แห่ง
ได้แก่ รังสิต – บึงยี่โถ – ธัญบุรี – สนั่นรักษ์ – คลองหลวง – คลองสาม – คลองสี่ – คลองห้า – หลักหก – ลาดสวาย – คูคต – ลำลูกกา – บึงคำพร้อย – บึงทองหลาง
.
ในส่วน เมืองปทุมธานีและ อำเภอสามโคก ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่พื้นที่ๆอยู่นอกคันกั้นน้ำ มี 21 ตำบล 8 ชุมชน 56 หมู่บ้าน 4926 ครัวเรือน ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ ปภ.ปทุมธานี ได้ประสานและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
*
แหล่งที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
#ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานี #ปภ #น้ำท่วม
#เฝ้าระวังน้ำท่วม #ข่าวปทุมธานี