ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ !!! เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ !!! เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เริ่มออกรณรงค์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2566 (วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) “โรคพิษสุนัขบ้า รักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ หากเรารู้ทัน !” จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สามารถติดต่อสอบถาม โทร 02 5462191 ต่อ 500 และสายตรงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 092 9091583 🐕‍🦺🐈🐈‍⬛🐕🐈‍⬛

 

ร้องเรียน / ร้องทุกข์