ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการอบรมร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการอบรมร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2
———–> ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสารพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
———–>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หรือโทร 02-546-2191-2 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ