ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยในเดือนมกราคม

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสระบัว อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณใกล้เคียงในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 09.30 น. และ เวลา 15.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 06.30 น. – 09.30 น. รวมทั้งคอยเฝ้าระวังมิให้มีผู้ฝ่าฝืนมาตั้งสินค้าวางขายบริเวณจุดห้ามขายและบริเวณภายนอกจุดผ่อนผันริมคลองตรงข้ามปากทางซอยบุญวงศ์ คงเจริญ ถึงหน้าตลาดรวยทรัพย์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ร้องเรียน / ร้องทุกข์