ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั่วไป

เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอในรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์