ข่าวประชาสัมพันธ์

  วิดีโอกิจกรรม

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สู้โควิด-19 ด้วยกลไก กปท.

การดูแลชาวบ้านเชิงรุกในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ที่มีการสมทบทุนร่วมกันระหว่าง สปสช.กับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์.