ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั่วไป

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2565  ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 ฯ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี