ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวทั่วไป

ใบรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การอบรมร้านค้าออนไลน์

ใบรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การอบรมร้านค้าออนไลน์

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 – วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.

สมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ชั้น 1