ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนันรักษ์1 ได้จัดทำคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำวงมหาดไทยเข้าประกวด เผยแพร่ทาง YouTube ช่อง LS.CHANNEL

กองการศึกษา เทศบาลเมืองสนันรักษ์ ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในสถานศึกษาระดับประปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนันรักษ์1 ได้จัดทำคลิปวิดีโอประกอบเพลงรำวงมหาดไทยเข้าประกวด เผยแพร่ทาง YouTube ช่อง LS.CHANNEL ในวันที่1 มี.ค.-30มิ.ย. 2566

ร้องเรียน / ร้องทุกข์