ตอบ: เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

ตอบ: เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

ตอบ: – ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ชั้น 1 โทร. 02-5462191
         – Website เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ในเมนู “ร้องเรียน/ร้องทุกข์”