โครงสร้างองค์กร

Consectetur senectus est. Consectetur senectus est.

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ

(เทศบาลสามัญ ระดับสูง) (กำหนดตามโครงสร้างใหม่)

ร้องเรียน / ร้องทุกข์