Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการ/มาตรการ ป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 ก.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายชัยวัฒน์ ชื่่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านสนั่นรักษ์

10 มิ.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประเมินความพร้อมในการเปิดภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2

01 มิ.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การรณรงค์แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

25 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดูแลชาวบ้านเชิงรุกในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านกลไกลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

21 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

21 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณหมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม

21 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณชุมชนคลอง 12 พัฒนา

20 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การถ่ายทำสกู๊ปสารคดีเชิงรุก "ท้องถิ่นกับการดูแลเชิกรุกในสถานการณ์โควิดผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองสนันรักษ์"

11 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

06 พ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th